HSV 1/2 בדיקת אנטיגן

  • HSV 12 Antigen Test

    בדיקת אנטיגן HSV 12

    מבוא HSV הוא נגיף מעטפת, המשלב דנ"א הדומה מבחינה מורפולוגית לשאר בני הסוג הרפסווירידי. שני סוגים מובחנים אנטיגניים מזוהים, מיועדים לסוג 1 וסוג 2. HSV סוג 1 ו -2 מעורבים לעיתים קרובות בזיהומים שטחיים בחלל הפה. , העור, העין ואברי המין, זיהומים של מערכת העצבים המרכזית (דלקת קרום המוח) וזיהום כללי חמור אצל הילוד של חולה חסר חיסון נראים גם, אם כי מו ...