הורד

  • COVID-19 (סינית) CN MO(גרסה מספר 4.0 20200511)_compressed
  • COVID-19 (אנגלית) AGBEUUSAU (גרסה מספר 5.0 20200511)_compressed
  • COVID-19 (צרפתית) FREUCA (גרסה מספר 4.0 20200511)_compressed
  • COVID-19 (איטלקית) ITEU (גרסה מספר 4.0 20200511)_compressed
  • COVID-19 (פורטוגזית) PTBRAOMZ (גרסה מספר 4.0 20200511)_compressed
  • COVID-19 (רוסית) RUKABYUA (גרסה מספר 4.0 20200511)_compressed
  • COVID-19 (ספרדית) ESEUARMX (גרסה מספר 4.0 20200511)_compressed
  • COVID-19 DEATBELU הגרמנית (גרסה מספר 4.0 20200511)_compressed
  • COVID-19 (ערבית) SAPKTRIN (גרסה מספר 4.0 20200511)_compressed