הורד

  • COVID-19 (סינית) CN MO (גרסת מספר 4.0 20200511) _ דחוס
  • COVID-19 (אנגלית) AGBEUUSAU (מספר גרסה 5.0 20200511) _ דחוס
  • COVID-19 (צרפתית) FREUCA (מספר גרסה 4.0 20200511) _ דחוס
  • COVID-19 (איטלקית) ITEU (מספר גרסה 4.0 20200511) _ דחוס
  • COVID-19 (פורטוגזית) PTBRAOMZ (מספר גרסה 4.0 20200511) _ דחוס
  • COVID-19 (רוסית) RUKABYUA (מספר גרסה 4.0 20200511) _ דחוס
  • COVID-19 (ספרדית) ESEUARMX (מספר גרסה 4.0 20200511) _ דחוס
  • COVID-19 DEATBELU גרמני (מספר גרסה 4.0 20200511) _ דחוס
  • COVID-19 (ערבית) SAPKTRIN (מספר גרסה 4.0 20200511) _ דחוס